Eliza gara

«Sakramentuek gure artean elkarte eraginkorra eta sakona adierazten eta garatzen dute, bertan Kristo Salbatzailea aurkitzen dugulako, eta haren bidez, gure anai-arrebak fedean. Sakramentuak ez dira itxurak, ezta errituak ere; Sakramentuak Kristoren indarra dira, Sakramentuetan Jesukristo bera dago»

Francisco Aita Santua

BATAIOA

Bataioa da zazpi sakramentuetatik lehena. Predikatzea eta bataiatzea Jesukristoren agindua da: “Zoazte mundu osora, Ebanjelioa predikatu, bataiatu sinesten dutenak, agindu dizuedan guztia gordetzen irakatsiz”. Jaunaren agintaldiak indarrean dirau Elizarentzat eta kristau bakoitzarentzat.

Bataioa kristau sarbidearen lehen sakramentua da eta konpromiso eta ardura bat dakar: ez da bakarrik geratu behar hasieran. Bataiatutakoek euren guraso eta aita-amabitxiei kristau bezala hazten lagunduko dien adibidea eskatzen diete.

BATAIORAKO TRAMITEAK

NOLA KUDEATZEA BATAIOA

Zuen seme-alabak bataiatzeko erabakia hartu baduzue, hauek dira jakin behar duzuen beharrezko tramiteak eta elizkizun garrantzitsu hau zuzentasunez egiteko beharrezko pausoak eta ahalik eta forma errazenean.

BATAIATZEKO PAUSOAK

  1. Seme-alabarentzat izen bat aukeratu.
  2. Joan parrokiara data aukeratzeko. Begoñan larunbatean arratsaldeko bostetan ospatzen dira bataioak.
  3. Bataioa prestatzeko bilerara joan. Normalean, Begoñan aurreko asteartean arratsaldeko seiretan dira bilerak.

BEHARREZKO AGIRIAK

  • Bataiatzeko eskaera: gurasoek sinatutako eta ondo betetako orria.
  • Familia Liburuaren fotokopia: gurasoak eta bataiatzeko seme-alaba agertzen diren orria fotokopiatzen da.

ADISKIDETZEA

Penitentziaren, Adiskidetzearen edo Aitortzaren sakramentua, Jesukristok sortutako sakramentua da. Horri esker, bataiatu ondoren egindako bekatu guztiak barkatzen dira, Jainkoak berak barkatzen ditu apaizaren bidez, sinesleari bihurtzearen, purifikazioaren eta bizitza pozgarriaren aukera berri bat eskaintzeko.

Ikasturtean zehar, aldi desberdinetan, Barkamenaren ospakizun komunitarioak eskaintzen dira.

Sakristian eska dezakezu.

EUKARISTIA

LEHEN JAUNARTZEA

Eucharistia hitz grekoak “eskerrak ematea” esan nahi du. Ardoaren eta ogiaren, Kristoren odolean eta gorputzean, sagarapena da Eukaristia, Gurutzean Kristoren sakrifizioa berritzeko.

Benetako Jesus da, apaizak sagaratzen dituen ogi eta ardoan presente. Fedearen bidez, ogi eta ardoan Jesusen presentzia benetakoa dela sinesten dugu eta ez bakarrik sinbolikoa; hau da transustantziazioaren misterioa, ogi eta ardoaren substantzia aldatzen delako; ezaugarriak – forma, kolorea, zaporea… –, berriz, berdinak dira.

Ez dugu bilatzen ikasketa batzuk ikastaro akademiko gisa ematea, jaunartzearen jaia lortzeko. Gure asmoa da komulganteak Jesukristoren Komunitatera hurbiltzen joatea, euren adinaren arabera.

Lehenengo jaunartzearen sakramentua ospatzeko, parrokiako katekesi prozesuan izena emanda egon behar da.

SENDOTZA

Bataioa betetzen duen sakramentua da sendotza, sakramentuan jaso genuen Jainkoaren grazia sendotzen eta baieztatzen duelako. Izpiritu Santuak sendotzen du bataiatua. Kristoren lekukoak izateko gai izanarazi gaituen eta kristau-heldutasunaren sakramentua da.

Sendotzaren Sakramenturako prestakuntza eskatzen duten kristauei, nerabeei, gazteei edo helduei, eskaintzen diegu. Begoñako parrokian eta Artagan Pastoral Barrutian bilatzen diharduanera egokitu daitezkeen taldeak ditugu.

EZKONTZA

Bizitza osorako gizon eta emakume aske uztartzen diren aliantza da ezkontza elkar laguntzeko, seme-alabak ugaltzeko eta hezteko.

Jainkoak bedeinkatzen duen batasun honek, maitasunean oinarrituta, adostasun osoa berekin dakar. Beraz, sakramentala da betirako ezkontza-lotura eta inork ezin du lotura hau apurtu.

GAIXOEN OLIADURA

Gaixoen oliaduraren sakramentuak kristauari grazia berezia ematen dio gaixotasun larriren edo zahartzaroaren zailtasunak aurre egiteko.

Sakramentuaren bidez, elizak gaixoarekin bat egiten du Jesukristori gomendatzeko, salbamena eta grazia eskatuz, arima indartzen laguntzen eta etsipenean erortzea saihesten.

Artagan Pastoral Barrutian Osasun Pastoraltzarako talde bat dago, egoitzetan gaixoei eta adinekoei laguntzen diena. Euren jardueren artean, jaunartzea gaixoen etxera eramaten dute eta eskatzen denean gaixoen oliadura ospatzen dute. Begoñako parrokiako sakristian eska daiteke.

Noizean behin, Gaixoen Oliaduraren Sakramentua ospatzen da komunitatean.

MEZAK ZUZENEAN

Igandeetan, 10etan. Mezaren emanaldia YouTubeko kanalean.

GURE KOMUNITATEA